Nowe w dziale tutorial

SQL Server : Top 5 najwiekszych w grupie ilość odsłon:134
SQL Server : Rekordy z maksymalnymi wartościmi w grupie ilość odsłon:114
SQL Server : Usuwanie dużej ilości rekordów ilość odsłon:110

Nowe w dziale tutorial

SQL Server : Top 5 najwiekszych w grupie ilość odsłon:134
SQL Server : Rekordy z maksymalnymi wartościmi w grupie ilość odsłon:114
SQL Server : Usuwanie dużej ilości rekordów ilość odsłon:110

Nowe sql kursy

Użycie Common Table Expressions ilość odsłon:11120
DECLARE CURSOR przetwarzanie rekor po rekordzie w MS SQL ilość odsłon:78346
Użycie funkcji CASE ilość odsłon:84747

Kontakt

Jeśli potrzebujesz wdrożyć profesjonalną hurtownie danych oraz wsparcia:
-Integracją oraz procesami ETL w SSIS, Talend, T-SQL, PL/SQL.
-Raportowaniem w środowisku SQL Reporting Services(SSRS), Power BI.
-Optymalizacją i konfiguracją SQL Server, Oracle, Postgresql, MySQL.
-Tworzeniem kostek OLAP oraz MDX.

Napisz do mnie, jestem profesjonalistą z ponad 10 letnim doświadczeniem w BI.
mariuszhk@op.pl

Kurs T-SQL(MS SQL)

Kurs jest skierowany dla osób, które chcą zacząć uczyć się transact sql jak i dla osób chcących poszerzyć swoją wiedze. Przykłady przedstawiają skrypty w środowisku microsoft sql server. Poruszę tu kwestie tworzenia prostych zapytań, łączenia tabel (INNER JOIN, LEFT JOIN itd.), jak również tworzenia tabel czasowych, użycia zmiennych w MS SQL, a następnie modyfikcja danych w bazie MS SQL (INSERT,UPDATE,DELETE), na końcu opiszę kilka ciekawych funkcji związanych z analizą danych dla MS SQL. W poszczególnych lekcjach możemy znaleźć również rozwiązania często pojawiających się problemów, które napotyka się podczas pracy z MS SQL.

Kurs MySQL

Kurs MySQL zawiera informacje o przygotowaniu środowiska pracy z MySQL w systemach MS Windos oraz Linux. Którki opis użycia konsoli. W kolejnych krokach przedstawione są podstawy MySQL, tworzenie baz danych w MySQL oraz ich modyfikacja, wyświetlanie danych, sortowanie. Poruszone są zagadnienia tworzenia fukncji i procedur w MySQL oraz wykorzystania zmiennych. Po zapoznaniu się z kursem będziesz w stanie samodzielnie posługiwać się bazą MySQL.

Spis treści dotyczących kursu ms sql (Microsof SQL Server)

  • Podstawowe zapytania języka SQL: klauzula Where, Like, IN oraz inne operatory
  • Łączenie wielu tabel przy użyciu INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN, oraz UNION i EXCEPT, INTERSECT
  • Tworzenie tabel w bazie MS SQL, typy danych w T-SQL, modyfikacja istniejącej tabeli, table czasowe w MS SQL, polecenie INTO
  • Widoki, polecenie DROP, Alter VIEW, CASE WHEN
  • Funkcje agregujace dane w SQL: funkcja COUNT, AVG, SUM, DISTINCT, MAX, MIN, HAVING
  • Zmienne skalarne i tablicowe, tworzenie procedur(CREATE PROCEDURE), tworzenie funkcji(CREATE FUNCTION), funkcja skalarna, warunki IF, CURSOR
  • Modyfikacja danych w sql: INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE Zagnieżdżone SELECT, łączenie SELECT, BULK INSERT
  • Funkcje MS SQL: CONVERT, CAST, DATEPART, DATEDIFF, DATEADD, PIVOT (transpozycja), WITH AS, UNPIVOT, DENSE_RANK(), NTILE()
  • Funkcje T-SQL: Opis funkcji dla MS SQL: Tabele zawierające funkcje tekstowe, matematyczne, daty, agregujące

 

 

 

Szkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK