Funkcje agregujące i grupujące w SQL.

Pracując z bazami danych często pojawiają się potrzeby by policzyć np przychód, ilość sprzedanego towaru, średnią kwotę zadłużenia itd. T-SQL posiada wiele funkcji pozwalających na w/w działania na początek omówię funkcje COUNT

Użycie funkcji COUNT w MSSQL

SELECT
   
	 count(Miastatid),Miastatid
   
 FROM [trening].[dbo].[sprzedarz]
 group by Miastatid
go

Funkcja Count zliczna ilośc wystąpień danego rekordu dając 0 dla wartości null.

SELECT
   
	 count(*),Miastatid
   
 FROM [trening].[dbo].[sprzedarz]
 group by Miastatid
go

W przypadku zastosowania * uzyskamy zupełnie inny wynik. Wynika to z tego, że są zliczane rekordy, a nie wartości.


SELECT
   
	 count(distinct Miastatid),Miastatid
   
 FROM [trening].[dbo].[sprzedarz]
 group by Miastatid

Możemy również zlicznać unikatowe wartości stosując DISTINCT.

Użycie funkcji SUM i AVG w MS SQL

SELECT 
SELECT
   
	 SUM(Koszt),Miastatid
   
 FROM [trening].[dbo].[sprzedarz]
 group by Miastatid

Funkcja SUM pozwala na sumowanie kosztów dla poszczególnych miast.
SELECT
   
	 AVG(Koszt),Miastatid
   
 FROM [trening].[dbo].[sprzedarz]
 group by Miastatid

Funkcja AVG pozwala obliczyć średni koszt dla poszczególnych miast.

Użcie funkcji MAX i MIN w MS SQL

SELECT
   
	 min(Koszt),
	 max(Koszt),
	 Miastatid
   
 FROM [trening].[dbo].[sprzedarz]
 group by Miastatid

Funckja max i min pozwala na wybranie maxymalnych i minmalnych wartości dla poszczególnych grup.

Użycie kaluzuli HAVING w MS SQL

HAVING Pozwala określić, które ze zgrupowanych rekoródów przez GROUP BY mają być wyświetlone przykład:
SELECT
   
	 AVG(Koszt),Miastatid
   
 FROM [trening].[dbo].[sprzedarz]
 group by Miastatid
 HAVING AVG(Koszt) >50

W tym przykładzie za pomocą HAVING w t-sql możemy wybgrać grupy dla których średnia sprzedaż jest większa niż 50. (spr. funkcje t-sql)

Szkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK