MySQL USUWANIE AKTUALIZACJA I DODAWANIE DANYCH (DML)Do dodawania nowych rekordów do tabeli służy polecenie INSERT INTO (zostało już omówione w wcześniejszej części kursu). W kwestii przypomnienia składnia tego polecenia to:
INSERT INTO nazwa_tabeli (kolumny) VALUES (wartosci)

Aby aktualizować dane w tabeli w MySQL stosujemy polecenie UPDATE składnia polcenia:

UPDATE nazwa_tabeli SET kolumny do zmiany WHERE które rekordy zmienić


mysql> update dane set aktywny = 1 where nazwisko='Knaz';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0


Usuwanie rekordów z tabeli w MySQL dokonuje się zapomocą polcenia DELETE. Składnia polcenia to : DELETE nazwa_tabeli WHERE warunki dla usuwanych rekordów.

Przykład usuwania rekordów:
mysql> delete from dane where imie='ewa';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)


MySQL ZMIANA STRUKTURY TABELIBy zmienić strukturę tabeli w MySQL stosujemy polcenie ALTER TABLE jego składnia jest następująca: ALTER TABLE nazwa tabeli ADD lub DROP nazwa kolumny typ danych

ADD – służy do dodawania danych.
DROP – służy do usuwania kolumn.

Przykład użycia ALTER TABLE:
mysql> alter table dane add dochody decimal(12,2) default 0


Przykład usuwania kolumny z tabeli w MySQL:
mysql> alter table dane drop column dochody;
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0


Szkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK