Tworzenie Widoków w MySQL (CREATE VIEW)Czasami podczas pracy z bazami danych pojawia się sytuacja, że korzystamy często z jakiejś tabeli z stałymi parametrami warto w takim momencie stworzyć widok, który zaoszczędzi nam czasu. Można go również użyć gdy nie chcemy dawać dostępu do całej zawartości tabeli dla usera. Składnia:
CREATE OR REPLACE VIEW nazwa_widoku AS select

Przykład tworzenia widoku w MySQL:

mysql> create or replace view vDane as
select concat(imie,nazwisko) as Nazwa,
email,
ulica,
miasto
from
dane
where aktywny in (1,2);

Tak jak przy tworzeniu tabel należy stosować się do kilku zasad czyli: kolumny muszą być nazwane i mieć unikalne nazwy w obrębie widoku.
Zapytania do widoków w MySQL dokonujemy w taki sam sposób jak do tabel.
SELECT * FROM vDane;


Zmian w strukturze widoku dokonujemy za pomocą polecenia ALTER VIEW.
Przykład ALTER VIEW:
mysql> alter view vDane as select concat(imie,nazwisko) as Nazwa,email,ulica,miasto from dane where aktywny in (1,3);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Oczywiście możemy użyć polecenia replace ale nie w każdym dialekcie sql jest on używany.
W widoku możemy umieścić prawie każdy typ zapytania, zawierający funkcje, agregacje oraz łączenia tabel.

Usuwanie widoków w MySQL (DROP VIEW)
By usunąć widok należy użyć polecenia DROP VIEW nazwa_widoku.

Szkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK