Tutorial SQL

Przykłady, tutorial, gotowe rozwiązania sql.

Kategoria: MS SQL


Funkcja ostatni dzień miesiąca


Funkcja pozwala wydobyć ostatni dzień miesiąca np 30, 31 lub 28,29.
Create function [dbo].[lastDay](@intMonth int,@intYear int) 
returns date as
begin
declare @data date
  
set @data =(select  dateadd(s,-1,dateadd(month,1,(select CONVERT(datetime,'01-'+right('0'+convert(char(2),@intMonth),2)+'-'+convert(char(4),@intYear),0)))))

return @data
end 


Użycie

select [dbo].[lastDay](month(getdate()),year(getdate()))


powrótSzkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK