Tutorial SQL

Przykłady, tutorial, gotowe rozwiązania sql.

Kategoria: MS SQL


jak sprawdzić czy tabela istnieje? OBJECT_ID


Sprawdzenie istnienia tabeli w MSSQL-u jest troszkę bardziej skomplikowane niż w MySQL. By to sprawdzić możemy użyć funkcji OBJECT_ID lub sprawdzić zawartość tabel systemowych.

Po co sprawdzać czy tabela istnieje np po to by ją stworzyć gdy jej nie ma i by nasz kod nie zwrócił błędu który przerwie jego działanie.



Użycie OBJECT_ID i usunięcie tabeli jeśli istnieje



IF OBJECT_ID('table_name') IS NOT NULL

DROP TABLE 'table_name'


jeśli mamy doczynienia z tabelą czasową:

IF OBJECT_ID('temdb.dbo.table_name') IS NOT NULL

DROP TABLE '#table_name'


Użycie INFORMATION_SCHEMA do usunięcie tabeli jeśli istnieje



W tabeli systemowe INFORMATION_SCHEMA.TABLES znajdują się informację o tabelach i kolumnach w bazie(między innymi) dzięki tej wiedzy możemy sprawdzić czy nasz tabela isnieje

IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE table_name = 'table_name')
DROP TABLE table_name


Usuwanie innych obiektów jeśli istnieją



Nie wszystkie obiekty w ms sql posiadają swoje ID np biblioteki CLR, dlatego by je znaleść i sprawdzić czy istnieją możemy użyć w sys.objects.


powrót















Szkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK