Tutorial SQL

Przykłady, tutorial, gotowe rozwiązania sql.

Kategoria: SQL Server


Najbardziej obciążające kwerendy


Zapytanie pozawala wybrać najbardziej obciążające zapytania na serwerze.


SELECT TOP 50 SUBSTRING(qt.TEXT, (qs.statement_start_offset/2)+1,

((CASE qs.statement_end_offset

WHEN -1 THEN DATALENGTH(qt.TEXT)

ELSE qs.statement_end_offset

END - qs.statement_start_offset)/2)+1),

qs.execution_count,

qs.total_logical_reads, qs.last_logical_reads,

qs.total_logical_writes, qs.last_logical_writes,

qs.total_worker_time,

qs.last_worker_time/1000000,

qs.total_elapsed_time/1000000 total_elapsed_time_in_S,

qs.last_elapsed_time/1000000 last_elapsed_time_in_S,

qs.last_execution_time,

qp.query_planFROM sys.dm_exec_query_stats qs

CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) qt

CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) qp

where

qs.last_execution_time >=  dateadd(minute,-15,getdate())-- z ostatnich 15 min

ORDER BY qs.total_worker_time DESC -- logical reads
powrótSzkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK