Tutorial SQL

Przykłady, tutorial, gotowe rozwiązania sql.

Kategoria: MS SQL


Połączenie kilku rekordów w jeden wiersz


By połączyć kilka rekordów w jeden wiersz możemy wykorzystać funkcje COALESCE. Działa ona w ten sposób, że zwraca pierwszą not null wartość z wyrażenia. Działanie jest podobne do funkcji CASE w której karzemy zwrócić wartość jeśli jest not null.Łączenie rekordów w jeden

przykład:

CREATE TABLE TEST (LP char(1))

INSERT INTO TEST vALUES (1),(2),(3),(4),(5)declare @conacat nvarchar(max)

Set @conacat = ''

select @conacat = @conacat +coalesce(lp+' ',lp+' ') from testselect @conacat

DROP TABLE TEST


Wynik zapytania

----------------------------

1 2 3 4 5Jak widać w w/w przykładzie z łatwością możemy połączyć wszystkie rekordy w zapytaniu SELECT w jeden.
powrótSzkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK