Tutorial SQL

Przykłady, tutorial, gotowe rozwiązania sql.

Kategoria: MS SQL


Wynik z procedury do tabeli


Pobieranie danych z wyniku procedury do tabeli

Do pobrania danych wykorzystujemy polecenie OPENROWSET (provider, concction string, polecenie sql)

sp_configure 'Show Advanced Options', 1 --należy włączyć
GO
RECONFIGURE
GO
sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1 --należy włączyć
GO
RECONFIGURE
GO

SELECT * into #dane FROM OPENROWSET('SQLNCLI', 'Server=Serwer\\dwh;Trusted_Connection=yes;',
  'EXEC sp_who') as s


Inny sposób to poprzez OPENQUERY, Najpierw trzeba dodać linked server.


sp_addlinkedserver @server = 'LOCALSERVER', @srvproduct = '',
         @provider = 'SQLOLEDB', @datasrc = @@servername


select * into #dane1 from openquery(LOCALSERVER ,'EXEC sp_who')


powrótSzkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK