Tutorial SQL

Przykłady, tutorial, gotowe rozwiązania sql.

Kategoria: MS SQL


Zapytanie do pliku excel z ms sql openrowset


Kwerenda z pliku MS Excel w ms sql przy użyciu OPENROUSETBy wykonać zapytanie do pliku należy użyć polecenia OPENROUSER i wskazać właściwy sterownik jaki użyjemy do wykonania zapytania. My użyjemy Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 lub Microsoft.ACE.OLEDB.12.0. Na początek należy uruchomić kod:

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE
EXEC sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1
RECONFIGUREKolejnym krokiem jeśli nie posiadamy sterownika na serwerze jest jego instalacja polecam instalacje Microsoft.ACE.OLEDB.12.0(Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable) ponieważ nie ma z nią problemów z nowszymi wersjami plików xlsx oraz na 64x systemie Windows Serwer. Po instalacji możemy pobrać dane z pliku xls lub xlsz:

select *   
from 
openrowset('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0',
'Excel 12.0;HDR=NO;Database=d:\raporty.xlsx','select * from [arkusz1$]')


SELECT *
FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'Excel 8.0;Database=D:testing.xls;HDR=YES', 'SELECT * FROM [Sheet1$]')


OPENROWSET(sterownik, typ i lokalizacja pliku, kwerenda sql)

Polcenie HDR=YES informuje, że mają być pobrane informacje o nazwach kolumn.
powrótSzkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK