Tutorial SQL

Przykłady, tutorial, gotowe rozwiązania sql.

Kategoria: MS SQL


transakcje oraz użycie TRY CATCH


Transakcje i obsługę błędów w ms sql możemy sprytnie połączyć w kod który będzie wycofywał operacje modyfikacji danych w przypadku gdy gdzieś w trakcie wykonywaniu kodu nastąpi błąd.
create table ##dane (id int, produkt nvarchar(30))BEGIN TRANSACTION;-- początek transakcjiBEGIN TRY

  -- Insert modyfikacja danych

  INSERT INTO ##dane (id,produkt) SELECT 1,'masło'

  -- błąd

  SELECT 2/0END TRY

BEGIN CATCH

  SELECT 

    ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber

    ,ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity

    ,ERROR_STATE() AS ErrorState

    ,ERROR_PROCEDURE() AS ErrorProcedure

    ,ERROR_LINE() AS ErrorLine

    ,ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;  IF @@TRANCOUNT > 0

    ROLLBACK TRANSACTION;-- wycofywanie zmian

END CATCH;IF @@TRANCOUNT > 0

  COMMIT TRANSACTION;-- akceptacja zmian

SELECT * FROM ##dane

Wykonanie tego kodu w następstwie błędu nie spowoduje dodanie nowego rekordu do tabeli.
powrótSzkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK